Välkommen till
Petrus Ikonhörna

Ikoner spelar en viktig roll i den ortodoxes och den ortodoxa kyrkans liv.
Ikoner är något långt mer än bara dekorativa bilder/illustrationer till det
skrivna ordet. Dom är kultiska objekt, föremål för religiös vördnad och utgör
en integrerad del av den ortodoxa liturgin.

 Enligt ortodox uppfattning jämställs ordet och bilden, dvs. Bibeln och ikonen, som sanningskälla. Ikoner beskrivs därför  ibland som
 "Teologi i bilder" eller "Evangelium för ögat"
.

Men vad berättar en specifik ikon?
 Vad föreställer bilden? 

    Tanken med Petrus Ikonhörna  är främst att presentera/diskutera olika ikonmotiv och deras ikonografi och illustrera framställningen utifrån egna och andras utföranden av motivet men också ta upp olika spörsmål som har beröring med ikoner och ikonmålning.

Obs!  Sidan är under uppbyggnad.
Senaste uppdateringen: 2021-12-07

Välkommen att kontakta mig om du vill veta mer om 
         ikoner, beställa en ikon eller besöka  ateljén.