Apostlar

Apostlafurstarna Petrus och Paulus / Ikonen målad av PO Petrus Wikströms hand 2018 (30x50 cm)

Apostlafurstarna Petrus och Paulus / Ikonen målad av PO Petrus Wikströms hand 2020 (33x40 cm

Helige aposteln Petrus / Målad av PO Petrus Wikströms hand2013 (16x35 cm)