Kort om mig

      

 Jag heter PO Petrus Wikström. Under respektive flik kan du se ett urval av mina och min hustru Li Elisabeths ikoner.Vårt intresse för ikonmålning började med en kurs på Wettershus retreatgård 2007. Sen dess har det blivit ytterligare ett antal kurser, bland annat för ikonograf Alexander Wikström i Nya Valamo Kloster och tre Masterclass- kurser för den ryske ikonografen Georgi Gashev.Genom ikonmålandet väcktes vårt intresse för det ortodoxa troslivet och detta ledde så småningom till att vi konverterade 2014. Vi är numera med-lemmar i Kristi Uppståndelses Ortodoxa församling i Göteborg.Välkommen att kontakta mig om du vill veta något mer om ikoner, beställa

en ikon eller besöka vår ateljé.